ข้อเท้า/เท้า/นิ้วเท้า

การบาดเจ็บของเนื้อเยื่อข้อเท้า/เท้า - ประคองเท้า/ข้อเท้าแตก/หัก - ข้อเท้าแพลงปานกลางถึงมาก

การบาดเจ็บของเนื้อเยื่อข้อเท้า/เท้า - ประคองเท้า/ข้อเท้าแตก/หัก - ข้อเท้าแพลงปานกลางถึงมาก

การผ่าตัดซ่อมเอ็นร้อยหวาย - ข้อเท้าแพลงเฉียบพลัน - ประคองอาการแตกของกระดูกปลายขา

การบาดเจ็บของเนื้อเยื่ออ่อน - การแตกหักของข้อเท้า / ข้อเท้าล่าง

ข้อเท้าเคล็ดขัดยอกสูง - ข้อเท้าเคล็ดขัดยอกย่อย - ข้อเท้าเรื้อรัง

ร้าวขาท่อนล่าง

ความต่างของความยาวของขา - ลดอาการเจ็บส้นเท้า

เคล็ดขัดยอกข้อเท้ากึ่งเฉียบพลัน - ความไม่เสถียรของข้อเท้าแบบเรื้อรัง - ใช้ป้องกันอาการบาดเจ็บข้อเท้า

ป้องกันโรคทางหลอดเลือดดำที่ขา - โรคเส้นเลือดขอดเล็กน้อย - โรคเท้าช้าง - หลังการผ่าตัดหลอดเลือดดำ

ใช้สำหรับ การเจ็บส้นเท้า, เอ็นฝ่าเท้าอักเสบ, กระดูกงอกเป็นเดือยที่ส้นเท้า

ลดปวดฝ่าเท้า - บรรเทาอาการเจ็บหน้าเท้าและนิ้วเท้า

เอ็นหรือเอ็นร้อยหวายอักเสบ - เอ็นฝ่าเท้าอักเสบ หรือ รองช้ำ

เอ็นหรือเอ็นร้อยหวายอักเสบ - เอ็นฝ่าเท้าอักเสบ-รองช้ำ

ใช้หลังผ่าตัดนิ้วหัวแม่เท้าเก - ประคอง/รั้งนิ้วหัวแม่เท้าเก

การรักษาเอ็นยึดข้อเท้า - หลังผ่าตัดช่อมเอ็นยึดข้อเท้า

ใช้ปฐมพยาบาลการบาดเจ็บ เอ็นยึดข้อเท้า - การเคล็ดของเอ็นของถุงหุ้มข้อเท้า - การฟื้นฟูหลังผ่าตัด

การบาดเจ็บและอักเสบที่บริเวณเอ็นร้อยหวาย - ใช้หลังผ่าตัดแก้ไขอาการเรื้อรังต่างๆของเอ็นร้อยหวายและเอ็นยึดกระดูก/ข้อเท้า

การบาดเจ็บและอักเสบที่บริเวณเอ็นร้อยหวาย

เอ็นยึดข้อหลวม - ควบคุมการเคลื่อนไหวของข้อเท้าระหว่างเล่นกีฬา ป้องกันไม่ให้เอ็นฉีกขาด หรือ ข้อแพลง

Powered by MakeWebEasy.com