ข้อเท้า/เท้า/นิ้วเท้า

การบาดเจ็บของเนื้อเยื่อข้อเท้า/เท้า - ประคองเท้า/ข้อเท้าแตก/หัก - ข้อเท้าแพลงปานกลางถึงมาก

การบาดเจ็บของเนื้อเยื่อข้อเท้า/เท้า - ประคองเท้า/ข้อเท้าแตก/หัก - ข้อเท้าแพลงปานกลางถึงมาก

การผ่าตัดซ่อมเอ็นร้อยหวาย - ข้อเท้าแพลงเฉียบพลัน - ประคองอาการแตกของกระดูกปลายขา

การบาดเจ็บของเนื้อเยื่ออ่อน - การแตกหักของข้อเท้า / ข้อเท้าล่าง

ข้อเท้าเคล็ดขัดยอกสูง - ข้อเท้าเคล็ดขัดยอกย่อย - ข้อเท้าเรื้อรัง

ร้าวขาท่อนล่าง

ความต่างของความยาวของขา - ลดอาการเจ็บส้นเท้า

เคล็ดขัดยอกข้อเท้ากึ่งเฉียบพลัน - ความไม่เสถียรของข้อเท้าแบบเรื้อรัง - ใช้ป้องกันอาการบาดเจ็บข้อเท้า

Powered by MakeWebEasy.com