สินค้าทั้งหมด

ใช้เพื่อบรรเทาอาการ อักเสบในระยะเฉียบพลันลดปวดแสบร้อน ลดบวม

การบาดเจ็บของเนื้อเยื่อข้อเท้า/เท้า - ประคองเท้า/ข้อเท้าแตก/หัก - ข้อเท้าแพลงปานกลางถึงมาก

การบาดเจ็บของเนื้อเยื่อข้อเท้า/เท้า - ประคองเท้า/ข้อเท้าแตก/หัก - ข้อเท้าแพลงปานกลางถึงมาก

การบาดเจ็บที่หมอนรองกระดูกสันหลัง - กระดูกสันหลังคด - กระดูกสันหลังเลื่อนทับเส้นประสาท

ปวดบั้นเอว - หมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท/เสื่อม - หลังการผ่าตัดประสาน/ผสานกระดูก

ปวดบั้นเอว - บาดเจ็บที่หมอนรองกระดูกสันหลังช่วงเอว - กระดูกสันหลังเลื่อนทับเส้นประสาท

ข้อต่อกระดูกกระเบนเหน็บ/เชิงกราน เจ็บ/เริ่มเสื่อม

ปวดหลัง - บาดเจ็บหมอนรองกระดูกสันหลัง

การผ่าตัดซ่อมเอ็นร้อยหวาย - ข้อเท้าแพลงเฉียบพลัน - ประคองอาการแตกของกระดูกปลายขา

การบาดเจ็บของเนื้อเยื่ออ่อน - การแตกหักของข้อเท้า / ข้อเท้าล่าง

ข้อเท้าเคล็ดขัดยอกสูง - ข้อเท้าเคล็ดขัดยอกย่อย - ข้อเท้าเรื้อรัง

ร้าวขาท่อนล่าง

ความต่างของความยาวของขา - ลดอาการเจ็บส้นเท้า

เคล็ดขัดยอกข้อเท้ากึ่งเฉียบพลัน - ความไม่เสถียรของข้อเท้าแบบเรื้อรัง - ใช้ป้องกันอาการบาดเจ็บข้อเท้า

ข้อมือบาดเจ็บ/แพลง - ข้อมือเคล็ด - โรคเส้นประสาทบริเวณข้อมือถูกกดทับ - กระดูกท่อนแขนส่วนปลายแตกหัก

การผ่าตัดซ่อมเอ็นหุ้มข้อไหล่ฉีกขาด

การผ่าตัดซ่อมเอ็นหุ้มข้อไหล่ฉีกขาด - การผ่าตัดซ่อมข้อไหล่หลุดด้านหน้า

ข้อไหล่บาดเจ็บหรือหลวม - การผ่าตัดซ่อมข้อไหล่ด้วยกล้อง

ข้อไหล่บาดเจ็บหรือหลวม - การผ่าตัดซ่อมข้อไหล่ด้วยกล้อง

การซ่อมแซมข้อมือ - การซ่อมแซมเนื้อเยื่ออ่อน

การบาดเจ็บที่ไหล่หรือความไม่มั่นคง

ลูกสะบ้าเคลื่อนออกด้านนอก - ผิวกระดูกอ่อนเสียหายเริ่มต้น(เข่าพัง)

เอ็นยึดข้อเข่าหลวม - เอ็นไขว้หน้าหรือเอ็นไขว้หลังบาดเจ็บ

การบาดเจ็บและหลวมของเอ็นยึดข้อเข่า - หมอนรองกระดูกข้อเข่าบาดเจ็บ

การบาดเจ็บของเอ็นยึดข้อต่างๆ - หัวกระดูกหน้าแข้งที่ใกล้ข้อเข่าแตก - ประกอบการผ่าซ่อมผิวกระดูกอ่อนข้อเข่า

ข้อเข่าเสื่อมหนึ่งซีก(น้อย-ปานกลาง) - ประกอบการซ่อมผิวกระดูกอ่อนข้อเข่า

ป้องกันโรคทางหลอดเลือดดำที่ขา - โรคเส้นเลือดขอดเล็กน้อย - โรคเท้าช้าง - หลังการผ่าตัดหลอดเลือดดำ

ใช้สำหรับ การเจ็บส้นเท้า, เอ็นฝ่าเท้าอักเสบ, กระดูกงอกเป็นเดือยที่ส้นเท้า

ลดปวดฝ่าเท้า - บรรเทาอาการเจ็บหน้าเท้าและนิ้วเท้า

Powered by MakeWebEasy.com